transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Two-Scale Convergence of Stekloff Eigenvalue Problems in Perforated Domains

Författare och institution:
Hermann Douanla (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Boundary Value Problems, 2010 s. 15
ISSN:
1687-2762
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
By means of the two-scale convergence method, we investigate the asymptotic behavior of eigenvalues and eigenfunctions of Stekloff eigenvalue problems in perforated domains. We prove a concise and precise homogenization result including convergence of gradients of eigenfunctions which improves the understanding of the asymptotic behavior of eigenfunctions. It is also justified that the natural local problem is not an eigenvalue problem.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Homogenization, Stekloff eigenvalue problems, perforated domains.
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
136850
Posten skapad:
2011-02-15 14:20
Posten ändrad:
2016-08-15 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007