transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arthritogenic property of bacterial DNA containing CpG motifs

Författare och institution:
Guo-Min Deng (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
ISBN:
91-628-4942-5
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Datum för examination:
2001-12-19
Lokal:
föreläsningssalen (plan 3) Avdelningen för reumatologi, Guldhedsgatan 10A, Göteborg, kl. 09.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Nyckelord:
bacterial DNA, CpG ODN, arthritis, macrophage, lymphocytes, TNFa, NF-kB, mice
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15451
Postens nummer:
136804
Posten skapad:
2011-02-14 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007