transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measuring the impacts of ERP investments through post-implementation productivity development: An empirical analysis

Författare och institution:
Johan Magnusson (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); Urban Ask (Företagsekonomiska institutionen); Bo Oskarsson (-); Anders Gidlund (-)
Publicerad i:
34th annual congress of the European Accounting Association,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Övrig farmaci
Postens nummer:
136750
Posten skapad:
2011-02-12 09:25
Posten ändrad:
2011-04-05 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007