transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Methods and evaluations for surveillance in industry, business, finance and public health

Författare och institution:
Marianne Frisén (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten)
Publicerad i:
ENBIS10, Antwerp, Belgium,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Postens nummer:
136738
Posten skapad:
2011-02-11 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007