transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On multivariate control charts

Författare och institution:
Marianne Frisén (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Statistiska forskningsenheten)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Research report / Department of Statistics, ISSN 0349-8034; nr 2011:2
Antal sidor:
16
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Industrial production requires multivariate control charts to enable monitoring of several components. Recently there has been an increased interest also in other areas such as detection of bioterrorism, spatial surveillance and transaction strategies in finance. In the literature, several types of multivariate counterparts to the univariate Shewhart, EWMA and CUSUM methods have been proposed. We review general approaches to multivariate control chart. Suggestions are made on the special challenges of evaluating multivariate surveillance methods.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
Nyckelord:
Surveillance, monitoring, quality control, multivariate evaluation, sufficiency
Postens nummer:
136682
Posten skapad:
2011-02-10 09:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007