transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Information, kunskap och verifierbara ståndpunkter i en digital tid: att lära om växthuseffekten.

Författare och institution:
Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Vetenskapsrådet Resultatdialog, s. 163-168
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Lärande, kommunikation
Postens nummer:
136617
Posten skapad:
2011-02-08 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007