transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Corrections to scaling in entanglement entropy from boundary perturbations

Författare och institution:
Erik Eriksson (Institutionen för fysik (GU)); Henrik Johannesson (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2011 s. P02008
ISSN:
1742-5468
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We investigate the corrections to scaling of the Renyi entropies of a region of size l at the end of a semi-infinite one-dimensional system described by a conformal field theory when the corrections come from irrelevant boundary operators. The corrections from irrelevant bulk operators with scaling dimension x have been studied by Cardy and Calabrese (2010), and they found not only the expected corrections of the form l^(4-2x) but also unusual corrections that could not have been anticipated by finite-size scaling arguments alone. However, for the case of perturbations from irrelevant boundary operators we find that the only corrections that can occur to leading order are of the form l^(2-2x_b) for boundary operators with scaling dimension x_b < 3/2, and l^(-1) when x_b > 3/2. When x_b=3/2 they are of the form l^(-1)log(l). A marginally irrelevant boundary perturbation will give leading corrections going as log(l)^(-3). No unusual corrections occur when perturbing with a boundary operator.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Kritiska fenomen (fasövergångar)
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Annan fysik ->
Matematisk fysik
Nyckelord:
Konform fältteori, kvantsammanflätning, kritiska fenomen
Postens nummer:
136586
Posten skapad:
2011-02-07 15:17
Posten ändrad:
2011-07-05 08:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007