transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fair regulation of personal relationships, reproduction and parenting

Författare och institution:
Daniela Cutas (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Workshop on justice and reproduction, Nordic Network for Political Ethics, Gothenburg ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
fairness, personal relationships, reproduction, parenting
Postens nummer:
136533
Posten skapad:
2011-02-05 07:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007