transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mikrocontrollers

Från assembler till RTOS

Författare och institution:
Lars Bengtsson (Institutionen för fysik (GU))
ISBN:
978-91-44-07362-0
Antal sidor:
380
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
En lärobok om inbyggda system som fokuserar på praktisk konstruktion av mikrodatorer baserade på så kallade "controllers". Behandlar t ex RFID, CAN-buss och implementering av real-tidsOS (RTOS) i små inbyggda system.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datorteknik
Nyckelord:
Mikrocontrollers, assembler, C-kompilator, interrupt, vakthund, nätverk, CAN, RTOS
Postens nummer:
136510
Posten skapad:
2011-02-04 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007