transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Steering through the neighbourhood: towards an advanced liberal risk society?

Författare och institution:
Martin Letell (Sociologiska institutionen); Göran Sundqvist (Sociologiska institutionen); Mark Elam (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Environment and Planning A , 43 ( 1 ) s. 106-125
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
risk, governmentality, sustainability, liberalism, transport
Postens nummer:
136466
Posten skapad:
2011-02-03 16:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007