transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Encapsulated bacteria. Clinical, epidemiological and serological studies

Författare och institution:
Stefan Berg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
ISBN:
91-628-4071-1
Antal sidor:
69s (härtill 5 delarbeten)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Datum för examination:
2000-03-31
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, GBS, meningitis, epidemiology, antibodies, sequelae, serotype
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/13826
Postens nummer:
136449
Posten skapad:
2011-02-03 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007