transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sexualiteten i en friare skepnad?

Författare och institution:
Sven-Axel Månsson (-); Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
I I. Höjer & S. Höjer (Red.) Familj, vardagsliv och modernitet: En festskrift till Margareta Bäck-Wiklund, s. 159-176
ISBN:
978-91-86796-79-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Postens nummer:
136405
Posten skapad:
2011-02-02 08:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007