transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

And Consensus for all... Is the 'soft barganing' image of the Council of Ministers misleading?

Författare och institution:
Daniel Naurin (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
The ECPR Fifth Pan-European Conference on EU Politics, Porto, 23-26 June.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
136286
Posten skapad:
2011-01-29 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007