transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Most common when least important? Deliberation in the European Union Council of Ministers

Författare och institution:
Daniel Naurin (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
British Journal of Political Science, 40 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
136282
Posten skapad:
2011-01-29 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007