transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visual Culture in Organizations: Theory and Cases

Författare och institution:
Alexander Styhre (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Antal sidor:
300
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London & New York
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
136266
Posten skapad:
2011-01-28 14:43
Posten ändrad:
2011-03-07 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007