transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expert or speaking-partner?: Shifting roles and identities in consulting work

Författare och institution:
Alexander Styhre (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring); Leena Wikmalm (-); Sanne Olilla (-); Jonas Roth (-)
Publicerad i:
Leadership and Organization Development Journal, 31 ( 2 ) s. 159-175
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
136257
Posten skapad:
2011-01-28 14:31
Posten ändrad:
2011-03-29 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007