transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elever har rätt att få lära sig räkna

Författare och institution:
Bengt Johansson (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 2006:1 ) s. 28-31
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Algoritmernas vara eller inte vara diskuteras flitigt. Behövs algoritmer nu när miniräknare kan utföra beräkningar? Här ges ytterligare perspektiv och historiska anknytningar, för att fördjupa diskussionen. Referenser, litteratur och länkar som legat till grund för denna artikel finns samlade på Nämnarens webbplats.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning, algoritmer
Postens nummer:
136235
Posten skapad:
2011-01-28 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007