transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Perspective Paper on Methane Mitigation as a Response to Climate Change.

Författare och institution:
Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers & Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers)
Publicerad i:
Smart Solutions to Climate Change: Comparing Costs and Benefits,
ISBN:
9780521138567
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Chalmers styrkeområden:
Energi
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
136233
Posten skapad:
2011-01-28 12:12
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007