transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Våga debattera etnisk mångfald

Författare och institution:
Bo Rothstein (Statsvetenskapliga institutionen); Staffan Kumlin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Axess, ( Häfte 9 ) s. 30-31
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
136200
Posten skapad:
2011-01-28 10:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007