transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utveckling av ett variations- och förändringskänsligt frågeinstrument för mätning av stressorexponering, copingbeteende och copingresurser bland 1:a och 2:a linjens chefer inom offentlig vård och omsorg

ISM-rapport 7

Författare och institution:
Mats Eklöf (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anders Pousette (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Lotta Dellve (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Katrin Skagert (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Gunnar Ahlborg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
ISBN:
978-91-975363-6-3
Antal sidor:
233
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Institutet för stressmedicin
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
Postens nummer:
136188
Posten skapad:
2011-01-27 17:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007