transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Turvallisuusilmapiiri, sen mittaaminen ja käyttö turvallisuuden hallinnassa rakennusalalla

Författare och institution:
J. Lappalainen (-); Simo Salminen (-); Anders Pousette (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning, 8 ( 1 ) s. 42-50
ISSN:
0788-091X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
finska
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Postens nummer:
136185
Posten skapad:
2011-01-27 17:22
Posten ändrad:
2012-02-28 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007