transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Monitoring with end-tidal oxygen

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
ISBN:
91-628-4208-0
Antal sidor:
66
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Datum för examination:
2000-05-26
Lokal:
Föreläsningssal 1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, kl 13.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Nyckelord:
paramagnetic, end-tidal oxygen, alveolar oxygen, oxygen consumption, alveolar ventilation, cardiac output, inotropic therapy, cardiac pacing, paediatric cardiac surgery
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/13582
Postens nummer:
136167
Posten skapad:
2011-01-27 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007