transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering

Redaktör(er):
Bengt Larsson (Sociologiska institutionen); Oskar Engdahl (Sociologiska institutionen)
ISBN:
978-91-47-09468-4
Antal sidor:
304
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Denna bok ger en första introduktion till studiet av social kontroll. Den tar upp såväl teoretiska perspektiv som konkreta exempel på hur social kontroll utövas inom områden som skola och kamratgrupper, arbetsliv och ekonomi samt polis och kriminalvård. Som lärobok kan den användas på grundläggande nivå i sociologi, kriminologi, socialpsykologi, socialt arbete eller närliggande ämnen med intresse för hur människor övervakas, styrs och anpassar sig till omgivningens förväntningar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
136133
Posten skapad:
2011-01-27 07:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007