transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Soft Textile Electrodes for EEG Monitoring

Författare och institution:
Johan Löfhede (-); Fernando Seoane (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Magnus Thordstein (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
[12] 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Reglerteknik ->
Elektronisk mät- och apparatteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Signalbehandling
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Annan materialteknik ->
Funktionella material
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Medicinteknik ->
Medicinsk laboratorie- och mätteknik ->
Medicinsk teknik
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
136044
Posten skapad:
2011-01-25 08:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007