transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Anonymus Aurelianensis III" om Aristoteles Första analytik

Författare och institution:
Christina Thomsen Thörnqvist (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Konferensbidrag vid Sjunde svenska filologkongressen, Stockholms universitet, 29–31 maj 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Bok- och bibliotekshistoria
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Postens nummer:
136025
Posten skapad:
2011-01-24 19:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007