transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gender Equity and Prostitution: An investigation of attitudes in Norway and Sweden

Författare och institution:
Niklas Jakobsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Andreas Kotsadam (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Feminist Economics, 17 ( 1 ) s. 31-58
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
135961
Posten skapad:
2011-01-24 13:58
Posten ändrad:
2011-01-24 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007