transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Classical and non-classical antigen-presenting molecules in immune responsiveness

Författare och institution:
Marina Ulanova (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi)
ISBN:
91-628-4228-5
Antal sidor:
46s +4 delarbeten
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Datum för examination:
2000-06-07
Lokal:
Avd för klinisk immunologi,Guldhedsg. 10A, 7 juni 2000, kl.13.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Klinisk immunologi
Ytterligare information:
htp://hdl.handle.net/2077/14707
Postens nummer:
135943
Posten skapad:
2011-01-24 11:00
Posten ändrad:
2016-09-02 08:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007