transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transboundary Water Management: From Principles to Practice

Författare och institution:
Anton Earle (-); Anders Jägerskog (-); Joakim Öjendal (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Transboundary Water Management, Principles and Practice,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Earthscan
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
135931
Posten skapad:
2011-01-23 22:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007