transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Researching the Development-Security Nexus Through a Multi-Disciplinary Approach

Författare och institution:
Joakim Öjendal (-); Ramses Amer (-); Ramses Amer (-); Ashok Swain (-); Ashok Swain (-); Joakim Öjendal (-)
Redaktör(er):
Joakim Öjendal (-); Ramses Amer (-); Ramses Amer (-); Ashok Swain (-); Ashok Swain (-); Joakim Öjendal (-)
Publicerad i:
The Security-Development Nexus: Peace, Conflict and Development,
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Anthem Press
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Development Security, Nexus, Peace
Postens nummer:
135928
Posten skapad:
2011-01-23 22:43
Posten ändrad:
2012-06-16 18:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007