transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Security-Development Nexus: Peace, Conflict and Development

Redaktör(er):
Ramses Amer (-); Ashok Swain (-); Joakim Öjendal (Institutionen för globala studier)
ISBN:
9780857283511
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Anthem Press
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Security Development
Postens nummer:
135927
Posten skapad:
2011-01-23 22:39
Posten ändrad:
2012-06-19 22:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007