transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Små barns matematik

Författare och institution:
Elisabet Doverborg (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Göran Emanuelsson (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Spesialpedagogikk, ( 2006:4 ) s. 84-87
ISSN:
0332-8457
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Här ges en beskrivning av ett pilotprojekt med 93 lärare i svensk förskola med mål, innehåll och uppläggning av kompetensutveckling för lärare. Denna har sin grund i forskning och utvecklingsarbete kring matematiklärande för barnens, lärarnas och handledarnas upplevelser och reflektioner i projektet med några exempel.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning -förskolan, förskollärare, kompetensutveckling
Ytterligare information:
Temanummer: Matematikkmestring
Postens nummer:
135747
Posten skapad:
2011-01-21 09:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007