transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lactobacillus species in supragingival plaque in subjects with hyposalivation.

Författare och institution:
Annica Almståhl (Institutionen för odontologi); Anette Carlén (Institutionen för odontologi); Lars Eliasson (Institutionen för odontologi); Peter Lingström (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Archives of oral biology, 55 ( 3 ) s. 255-9
ISSN:
1879-1506
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of the study was to analyse the frequency of different Lactobacillus species in relation to the pH-lowering potential of the plaque.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Cariologi
Nyckelord:
Case-Control Studies, Colony Count, Microbial, DNA Restriction Enzymes, Dental Plaque, microbiology, Female, Humans, Hydrogen-Ion Concentration, Lactobacillus, classification, isolation & purification, Lactobacillus casei, isolation & purification, Lactobacillus fermentum, isolation & purification, Lactobacillus rhamnosus, isolation & purification, Male, Polymerase Chain Reaction, Polymorphism, Restriction Fragment Length, Radiotherapy, adverse effects, Sjogren's Syndrome, microbiology, Xerostomia, etiology, microbiology
Postens nummer:
135707
Posten skapad:
2011-01-20 22:45
Posten ändrad:
2011-06-13 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007