transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socialt kapital, tillit och resilience hos aqsylsökande barn och föräldrar

Författare och institution:
Ulla Björnberg (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Mellan det förflutna och framtiden. Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande, s. 30
ISBN:
978-91-89608-28-3
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
135689
Posten skapad:
2011-01-20 20:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007