transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quo vadis Suecia? - den svenska konstitutionella rättens möte med Europarätten

Författare och institution:
Ola Zetterquist (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Sverige och Europa, s. 27
ISBN:
978-91-89608-27-6
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Postens nummer:
135649
Posten skapad:
2011-01-20 18:10
Posten ändrad:
2013-02-08 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007