transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordic Network NTP – Healthy Choices: Quality school meals for children

Författare och institution:
R. Héðinsdóttir (-); G. Ólafsdóttir (-); G. Einarsdóttir (-); G. Adólfsdóttir (-); P. Baardseth (-); c. Hundhammer (-); K. Naterstad (-); H. Lingnert (-); Hillevi Prell (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); E. Rytter (-); T.B.T. Christensen (-); L. T Johansen (-); E. Kotro (-); A. Tiilikainen (-); M. Mokkila (-)
Publicerad i:
Nordic Movement Solutions 2010, Malmö November, 2010,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Nyckelord:
Health, school meal, stakeholders
Postens nummer:
135645
Posten skapad:
2011-01-20 18:06
Posten ändrad:
2011-12-22 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007