transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swahili vs. English in Tanzania and the political discourse

Författare och institution:
Karsten Legère (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Studies of the Department of African Languages and Cultures (Warszawa, Warsaw University), 44 s. 47-66
ISSN:
0860-4649
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Afrikanska språk
Nyckelord:
Language policy, Tanzania, English - Swahili code-switching, English preference in selected domains and ICT
Postens nummer:
135623
Posten skapad:
2011-01-20 17:37
Posten ändrad:
2011-03-21 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007