transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Seeing the State: The Implications of Transparency for Societal Accountability

Författare och institution:
Monika Bauhr (Statsvetenskapliga institutionen); Marcia Grimes (Statsvetenskapliga institutionen); Niklas Harring (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
QoG Working paper series , 2010:15
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
135620
Posten skapad:
2011-01-20 17:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007