transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskning om Europafrågor

Redaktör(er):
Rutger Lindahl (Centrum för Europaforskning (CERGU)); Per Cramér (Centrum för Europaforskning (CERGU))
ISBN:
978-91-89608-26-7
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
135566
Posten skapad:
2011-01-20 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007