transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad betyder CCUG – svaren

Författare och institution:
Elisabeth Inganäs (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Mikrobiologiskt Vårmöte 2010, Göteborg, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Nyckelord:
microbial identification, microbial taxonomy, microbial systematics, phenotyping
Postens nummer:
135558
Posten skapad:
2011-01-20 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007