transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Happiness and the Welfare State

Författare och institution:
Bo Rothstein (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Social Research: an international quarterly of the social sciences, 77 ( 2 ) s. 441-469
ISSN:
0037-783X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
135530
Posten skapad:
2011-01-20 14:12
Posten ändrad:
2011-07-01 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007