transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vägar till välstånd

Författare och institution:
Johannes Lindvall (-); Bo Rothstein (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-91-86203-49-9
Antal sidor:
144
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
SNS Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
135524
Posten skapad:
2011-01-20 14:08
Posten ändrad:
2011-01-20 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007