transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Why Big Government is Good Government

Författare och institution:
Anna Persson (Statsvetenskapliga institutionen); Bo Rothstein (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
QoG Conference, Prague,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
135521
Posten skapad:
2011-01-20 14:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007