transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enforcement and Compliance in African Fisheries

Författare och institution:
Martin Sjöstedt (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
QoG Conference, Marstrand,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
135503
Posten skapad:
2011-01-20 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007