transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Public Management in Danish and Swedish State Administration. Patterns of Adoption

Författare och institution:
Morten Balle Hansen (-); Birgitta Niklasson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the EGPA conference in Toulouse, September 7-10
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
NPM förvaltning Danmark reform
Postens nummer:
135482
Posten skapad:
2011-01-20 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007