transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socialization through organized youth sports. A study of young people’s psychosocial development.

Författare och institution:
S Wagnsson (-); Göran Patriksson (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
AIESEP Congress La Corunia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
135453
Posten skapad:
2011-01-20 13:31
Posten ändrad:
2011-01-20 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007