transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can a friend of the fish be an enemy of the fisheries?How distrust, problem perceptions and reluctance among fishermenchallenge the implementation of fishery reforms

Författare och institution:
Daniel Berlin (Statsvetenskapliga institutionen); Ulrika Möller (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Annual Meeting of the Swedish Political Science Association,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
135443
Posten skapad:
2011-01-20 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007