transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alternative energy policies in Germany with particular reference to solar energy

Författare och institution:
Sang-Chul Park (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Dieter Eisssel (-)
Publicerad i:
Journal of Contemporary European Studies, 18 ( 3 ) s. 323-339
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Nyckelord:
renewable energy, climate change, energy policy, green technology, industrial strategy
Postens nummer:
135387
Posten skapad:
2011-01-20 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007