transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thyroid volume in Swedish school children: a national, stratified, population-based survey.

Författare och institution:
H Filipsson Nyström (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); M Andersson (-); Gertrud Berg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Robert Eggertsen (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Elisabeth Gramatkovski (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); M Hansson (-); Lena Hulthén (Institutionen för medicin); Mille Milakovic (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Ernst Nyström (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
European journal of clinical nutrition, 64 ( 11 ) s. 1289-95
ISSN:
1476-5640
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sweden has had a salt iodination program since 1936. This first national surveillance study on iodine nutrition infers an adequate level of urinary iodine concentration (UIC 125 μg/l) and the aim is now to evaluate thyroid volume (Tvol) in the same national sample.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
135330
Posten skapad:
2011-01-20 10:06
Posten ändrad:
2013-01-29 08:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007