transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Artistic Research. A Transition into No Man's Land

Författare och institution:
Cecilia Lagerström (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
At the Intersection Between Art and Research. Practice-Based Research in the Performing Arts., NSU Press
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Artistic Research, performing arts
Ytterligare information:
NSU Press
Postens nummer:
135293
Posten skapad:
2011-01-20 09:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007