transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Taalverwarring op zijn Zweeds

Language confusion, the Swedish way

Författare och institution:
Evie Coussé (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Over Taal, 48 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
135290
Posten skapad:
2011-01-20 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007